2) Göteborg. Basic trading-kurs steg 1. Den 24/9-22.

Kategori:

Basic trading steg 1. Göteborg den 24/9-22 kl. 10.00 – 17.00

I denna kurs lär du dig grunden i trading, swingtrading & daytrading.

Max 6 personer.

 

 

KURSINNEHÅLL:

•Plattformar och courtage
•Strategi – tidshorisont & portföljstrategi
•Hur du startar din dag, från börsens öppning till stängning
•Var man letar nyheter och vilka nyheter som är viktiga
•Förslag på hur du lägger upp ett schema för dagen
•Hitta dina aktier
•Introduktion teknisk analys, trender, stöd, motstånd, glidande medeltal, och stochastic
•Riskhantering och budget
Inkl.lunch och fika
Förkunskaper: Du bör kunna grunderna inom aktiehandel samt veta hur man köper och säljer aktier.

kr6.895,00

2) Göteborg. Basic trading-kurs steg 1. Den 24/9-22.