SE EN
+

Hjärtner & Partner

Bok ”Snabbguide i teknis analys”

Bok ”Snabbguide i teknis analys”

Bok ”Snabbguide i teknisk analys”.
Denna bok ”Snabbguide i teknisk analys” är den andra arbetsboken i en serie där varje bok tar upp olika sätt att handla med aktier, både kortsiktigt och långsiktigt.

Boken ”Snabbguide i teknisk analys” är en arbets- och loggbok och är till för dig som är intresserad och vill få en inblick i teknisk analys, den riktar sig till dig som är i startgropen till teknisk analys.
Innehållet är mycket korta informativa kapitel om teknisk analys och handfasta övningar där ett facit finns i slutet av boken.

Boken är en utvecklad version av ”Aktiedagboken”.
(Aktiedagboken är en arbets-/loggbok.)

Pris 290 Kr/st